Rauhan edellytykset Ukrainassa

Sodan jälkeen seuraa aina rauha – sen ehdoista on vain pystyttävä sopimaan. Suomen edustajat ovat puhuneet näistä ehdoista kansainvälisissä kokouksissa. He uskovat, että Venäjää voidaan vaatia lähtemään pois Ukrainasta rauhan saavuttamiseksi. Katselen tätä väitettä sekä Ukrainan kriisin taustaa ja siihen liittyviä kansainvälisen oikeuden periaatteita.

Venäjä konsultoi YK:ta ja kertomalla puuttuvansa YK:n peruskirjan (UN Art 51) mukaisesti Kiovan aloittamaan sotaan, mikä kohdistui itsenäisiä ja Venäjän tunnustamia Donbasin alueen valtioita vastaan. Venäjä oli antanut turvatakuut näille maille sekä Minskin sopimusten kautta että sittemmin suoraan. Presidentti Putin korosti myös NATO:n aggressiivista roolia Venäjän rajoilla. YK:n peruskirjan mukaan puolustustaistelu on mahdollista ilman erillistä YK:n valtuutusta (linkki 1). Näillä perusteilla Venäjän väliintulo oli laillinen toimenpide.

YK määrittelee myös sodan aloittajan vastuun sodan syyllisenä. Tämä aseellinen kriisi alkoi USA:n tukemasta ammuskelusta Maidanilla 2014 vallankaappauksen yhteydessä. Samalla tavalla se tuki hyökkäyksiä Donbasin valtioita vastaan.

USA:n hallinnon edustajat lietsoivat ”yhdessä käytävän sodan” (L. Graham: ”Your fight is our fight”) Venäjää vastaan ja lupasivat USA:n rahoittavan sen (mm. V. Nuland ja J. McCain) (linkki 2). Tämän mukaan USA on selkeästi sodan osapuoli ja myös syyllinen sen aloittamiseen, mikä oli perusteena Venäjän sotilasoperaatiolle.

Kiovan juntta kaappasi vallan maassa syrjäyttämällä kansan valitseman laillisen hallinnon. Vuodesta 2014 tuhansia ja tuhansia siviileitä on brutaalisti tapettu tämän hallinnon toimesta.

Oleellisena osana sodassa ovat olleet neo-natsipataljoonat, jotka ovat vainonneet venäjänkielistä kansanosaa. Kyseessä on kansanosan ihmisoikeuksien loukkaus ja laiton etninen puhdistus. Juntta on ilman YK:n valtuutusta hyökännyt oman kansansa ja Donbasin itsenäisiksi julistautuneiden valtioiden kimppuun.

Kiova aloitti ETYJ:n tarkkailijoiden toteaman massiivisen tykistötulen ja suurhyökkäyksen Donbasiin viikkoa ennen Venäjän väliintuloa 24.2.2022. Venäjä vastasi jo käynnissä olevaan sotaan (UN Art 51 mukaisesti).

Lisäksi Ukraina on sitoutunut tiettyihin valtiollisiin sopimuksiin, missä Venäjä on johtajamaana, kuten Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan liittosopimukseen. YK on valtuuttanut Venäjän vastaamaan Neuvostoliiton hajoamisprosessista, kuten myös estämään natsismin nousun lähialueillaan (UN Art 106, 107).

Mikä tahansa alue voi niin halutessaan ”julistautua itsenäiseksi”, ja monet maat sekä YK:n yleiskokous voivat tukeakin maan päätöstä, mutta viralliseksi valtioksi pääsee vain liittämällä YK:n jäsenhakemukseen emämaan hyväksymän todistuksen rajankäynnistä sekä tunnustamisen. Ukrainalla ei näitä ole, ja tämän mukaan se ei ole suvereeni valtio eikä se ole (vielä) saanut virallisesti NL:lta aariakaan maata (linkki 2). Maan rajat ovat vanhoja NL:n hallinnollisia rajoja. YK totesi tämän vastatessaan kysymykseen Krimin oikeudellisesta asemasta 2014.

Ukraina ei ole valtiona YK:n jäsen (liittynyt 1945 NL:n osana) vaan se on ”ehdollisesti itsenäinen” ja sen on noudatettava yhteisesti tehtyjä sopimuksia. Kaikki muut NL:stä itsenäistyneet maat liittyivät valtioina YK:n jäseniksi 1991. Ukrainan on sanottu
”säilyttäneen asemansa YK:ssa” – siis NL:n edustajana.

Tässä tapauksessa väite siitä, että Venäjä valtaisi maa-alueita toiselta itsenäiseltä maalta on sisällöltään tyhjä. Päinvastoin USA-NATO on Kiovan hallinnon kanssa yrittänyt kaapata maata Venäjän johtamalta liittokunnalta, mitä sitovat lukuisat yhteiset sopimukset. Jos esimerkiksi Venäjä haluaisi ottaa Floridan USA:lta omaan hallintaansa ja erottaa sen itsenäiseksi valtioksi, tulisiko USA:n sotajoukot ajaa maasta pois ja antaa Venäjän ja Kiinan neuvotella alueelle rauhan? Ja tulisiko Suomenkin lähettää aseita USA:n armeijan karkottamiseksi? Kuuban kriisissä pelkkä maan läheisyys USA:an riitti siihen, että NL:n oli ohjuksineen poistuttava ystävävaltiostaan.

USA:lla ja NATO:lla kumppaneineen ei ole kansainvälisen oikeuden antamaa mandaattia sotavarustella Ukrainaa eikä puuttua valtioliiton sisäisiin sopimuksiin. Haagin konvention puolueettomuuslaki (The treaty law of neutrality; Hague
Conventions) kieltää valtiota tukemasta sotaa käyvän toisen maan sotavarustelua. Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) on todennut tämän rikkomuksen Ukrainan tilanteessa.

Länsimaat ovat aiheuttaneet suunnattomat vahingot Ukrainalle ja sen kansalle. Venäjän ja Ukrainan mahdolliset rajakiistat ovat kahdenkeskisiä asioita, kuten YK:n peruskirja kertoo. Ukraina ei ole neuvottelupöytiin mennyt lähinnä USA:n yllytyksestä.

Fil.tri Mikko Punkari

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2#idm45053756161856
https://www.youtube.com/watch?v=JeWHviwLMy8
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2014-12-02/ukraine-demarcation-of-border-with-russia/?fbclid=IwAR23WyjS7NOXe2tsO-
dzYevfRXC0LMXJIaS6f4HPADzfzolW2snJHKdJ4mA

6 kommenttia julkaisuun “Rauhan edellytykset Ukrainassa

 1. Olen aika paljon seurannut Ukrainan kriisiä, mutta joihinkin Punkarin artikkelissa mainittuihin asioihin en ole törmännyt. Ukrainan tavallaan keskeneräinen asema valtiona on minulle uusi asia, mutta vielä ajankohtaisempi – joskaan ei kokonaan uusi – asia lienee se, että Suomikin siis rikkoo pahasti kansainvälistä oikeutta asetoimituksillaan. Mielestäni jo useamman vuoden ajan Suomessa on vallinnut sellainen tilanne, että mitään lakeja, sopimuksia tai periaatteita ei noudateta, jos kyseessä on Venäjä. Jotain asiaa voidaan pitää hyvinkin tärkeänä aina kiihkoiluun asti, mutta jos sama asia koskee jotenkin Venäjää, se muuttuu välittömästi asiaksi, joka sopii unohtaa mappi Ö:hön. Toisin sanoen kaksoisstandardit ovat ahkerassa käytössä, aina Venäjän vahingoksi.

 2. VALHEIDEN SUOMI
  Valtamedia on täydellisesti länsimaiden propagandan valloittama. Kriittiset puheenvuorot sensuroidaan. Kaikki valtamediat noudattavat mediapoolin agendaa: Venäjä käy raakaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan tarkoituksena valloittaa Ukraina. Asia ei voisi olla kauempana totuudesta. Mutta suuret uutistoimistot ovat USA-myönteisten toimittajien miehittämiä. Naapuriseuran Sanomat on tervetullut vastamedia valehtelevalle valtamedialle. Meille ajatteleville kansalaisille on todella tärkeää, että edes muutamat vaihtoehtomediat uskaltavat kertoa totuuden. Totuus on, että USA aloitti sijaissodan Ukrainassa. Järkyttävää on, että kaikki EU:n jäsenvaltiot Unkaria lukuun ottamatta yhtyvät valtamedian kuoroon. Joka tuutista tulee Ukrainan sotapropagandaa, jonka tekemiseen osallistuvat CIA ja Mossad. Naapuriseuran Sanomat ovat todella tervetullut vaihtoehto USA:n liittoutuman propagandalle. Kiitos päätoimittajalle.

 3. Kiitos erittäin valaisevasta ja perustavaa laatua olevaa tietoa sisältävästä kirjoituksesta. Sitä lukiessani huomasin, että tietoni Ukrainan tilanteesta ja yleisesti ottaen valtioiden itsenäistymisprosessista olivat varsin hataralla pohjalla. Tässä nyt tuli tärkeää tietoa, josta jokaisen kansalaisen olisi syytä olla selvillä ennen johtopäätösten tekemistä esim. Ukrainan, Venäjän ja Donbassin alueen välisissä asioissa. Vakavasti otettavaa mielipidettä kun ei tällaisessa tilanteessa pitäisi muodostaa hätäisesti vain tunteiden varassa. Kansainvälistä lakia ja kansojen välisiä sopimuksia täytyy noudattaa konfliktitilanteissakin, muutenhan maailmassa jylläävät viidakon lait. Asioita ei vaan voi ratkoa henkilökohtaisten tunnereaktioiden ja toiveajattelun pohjalta. Kirjoitus tarjosi ainakin omiin tietoihini tärkeää täydennystä.

 4. Suuret kiitokset Naapuriseuran ja Naapuriseuran Sanomien perustamisesta!

  Sanomat jakavat tärkeää tietoa ja ajattelemisen aihetta ym. Seura ja sen fb-sivusto taas ovat todella tärkeitä vertaistuen kannalta. Aiemmin useamman vuoden ajan vallitsi tilanne, että monista asioista en oikein voinut puhua muiden kuin puolisoni kanssa. Jos yritti puhua, siitä oli syntyä konflikti, ja niistä en pidä, varsinkaan läheisten kanssa. Kerran syntyikin repivä riita, mikä oli todella masentavaa. Se on saatu sovituksi, mutta sen jälkeen olen ollut entistä varovaisempi, sillä juuri Ukrainan tilanne
  ja Suomen Nato-jäsenyys ovat tulenarkoja asioita. Ihmisillä ovat tunteet niin pinnalla, että mitkään järkipuheet eivät vaikuta mitään, kun vielä virallinen media on valanut vakaata uskoa tiettyihin ajattelumalleihin.

  Vallitsevassa tilanteessa on hienoa saada kontakti valtavaan määrään väkeä, joka yllättäen näkeekin asiat samoin kuin mihin itse on lukemalla ja ajattelemalla päätynyt. Ennen ihmettelin, kuinka voi olla mahdollista, että itse ajattelen näin, mutta kaikki omaiset ja tuttavat näkevät asiat aivan päinvastoin. Virallista mediaakin lukemalla luin rivien välistä ja päädyin eri näkemyksiin kuin muut. Ilo on nyt aika suuri, kun saa päivittäin lukea, kuinka muut seuralaiset ovatkin tehneet kanssani samat päätelmät, ja lisäksi voi yhdessä pohtia asioita ja saada myös lisätietoa. Voimia seuran perustajille, puheenjohtajalle ja Sanomien toimitukselle ja muille kirjoittajille!

  P.S. Olen kyllä taas koettanut rohkaista mieleni – varmaan vertaistuen vahvistamana – ja linkannut muutaman asioita valaisevan jutun fb-sivulleni ja liittänyt niihin omat johdantoni. Mutta ei se kyllä taida maksaa vaivaa: Kaksi juttua on saanut kaksi tykkäystä, yksi ei yhtään. Yhteen tuli puolitutulta halveksivia kommentteja, joissa ei käsitelty itse asiaa mitenkään, vaan keskityttiin täysin epäolennaisiin asioihin.

 5. Suuret kiitokset valaisevasta kirjoituksesta, joka antoi minullekin uutta tietoa. Naapuriseuran sanomat on myös erittäin tervetullut suomalaiseen mediakenttään.

  Tein viime keväänä Jacques BAUD:n Ukrainan sotaa käsittelevästä artikkelista konekäännöksen. Kirjoitus on aika pitkä, mutta lukemisen arvoinen. Jacques on entinen yleisesikunnan eversti, Sveitsin strategisen tiedustelupalvelun entinen jäsen, Itä-Euroopan maiden asiantuntija.

  https://karin.kapsi.fi/Kirjoituksia/Jacques_Baud1-3.htm

  Alkuperäinen löytyy täältä:
  https://cf2r.org/documentation/la-situation-militaire-en-ukraine/#

Vastaa