Valon päässä on pimeä tunneli

Vietnamin sodan aikana USA:n päättäjät kuvasivat odottamaansa sotavoittoa ”pimeäksi tunneliksi jonka päässä on valoa”. Mutta voittoa ei koskaan saatu. Robert Freemanin mukaan USA on nyt samassa tilanteessa Ukrainan sodan kohdalla, jota se kauko-ohjaa Washingtonista käsin. Paitsi, että nyt on kyse valosta, jonka päässä on pimeä tunneli.

Odotukset Ukrainan voitosta ja Venäjän häviöstä ovat olleet suuret. Propaganda on peittänyt sodan todellisen kulun. Venäjä on tuhonnut Lännen lähettämiä aseita, ml. droneja, romuttanut Ukrainan ilmatorjunnan, tuhonnut sen asevarastoja, tykistöjä, kuljetus- ja polttoaineiden huoltojärjestelmiä ja sähköverkkoja. Ukrainalaisia on kaatunut siinä määrin että 16 vuotiaat ja 60 -vuotiaat on kutsuttu armeijan riveihin. Noin 10 miljoonaa on paennut Ukrainasta. Venäjä on vallannut 20 % maasta.

Taloussodan häviäminen

USA on myös hävinnyt taloudesta käydyn sodan. Toisin kun odotettiin, rupla ei ole romuttunut, se vahvistui. Eivätkä sanktiot ole purreet Venäjän kauppakassaan, joka päinvastoin kasvoi edellisestä vuodesta 86 %. Mutta USA:n kauppataseen alijäämä sen sijaan kasvoi 12.2 %.

Myös sodan kannatus on alkanut vähetä niin USA:ssa kuin Euroopassakin. USA on myös muistuttanut, ettei sen tuki Ukrainalle voi jatkua ikuisesti. Rand Corporation varoitti, että pitkän sodan seuraukset ovat paljon suuremmat kuin sen hyödyt. Voimavarat olisi keskitettävä muualle.

Muu maailma on sanoutunut irti Ukrainan sodasta sekä tämän uuden Kylmän Sodan vastakkainasetteluista. Nyt tarvittaisiin kasvoja säästävä poistumisstrategia, mutta sekään ei tule helposti pimeään tunneliin. Jo ennen tätä sotaa suurin osa maailmasta alkoi ryhmittyä lännenvastaiseksi talous- ja turvallisuusblokiksi, johon kuuluu mm. BRICS Plus, Kiinan Vyö- ja Tieprojekti (Belt and Road Initiative (BRI) ja Shanghain Yhteistyöjärjestö (SCO). Jälkimmäisen tehtävä on torjua USA:n eri maihin kohdistuvat saalistushyökkäykset. BRI taas on maailman historian suurin ja maantieteellisesti laajin infrahanke, joka vaurastuttaa sen kaikkia osallistujia.

Uusi Bretton Woods

On myös kysymys dollarista, josta tuli vuoden 1944 Bretton Woodsin sopimuksen jälkeen kansainvälisen kaupan päävaluutta. Dollari on antanut USA:lle valtaa hallita muita maita ja niiden rahataloutta, ja rahoittaa valtavaa sotatalouttaan, ml. 800 sotilastukikohtaa ympäri maailmaa saalistustensa tukena. Räikein anastus on Afganistanin ja Venäjän rahojen kaappaaminen.

Monet maat eivät enää halua jäädä USA:n dollarihegemonian panttivangiksi. Niinpä Kiinan ja Venäjän johdolla on alettu rakentaa uutta kansainvälistä rahoitus- ja kauppajärjestelmää, joka ei ole dollarin armoilla. Sen täyteen toimintaan saamiseen menee vielä jonkin aikaa, mutta se tulee rajoittamaan suuresti Yhdysvaltain yksinvaltiutta maailman hallitsijana. Myös Euraasian kauppaintegraatio tulee haastamaan USA:ta.

Valon päässä oleva tunneli haarautuu moniin suuntiin. Se on moninapainen. Vaikka kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua USA on edelleen merkittävä alueellinen voima, se ei ole enää maailman itsevaltias. Se alkaa eriytyä muusta maailmasta. Sen merkitys kaventuu, ja valta vähenee. Tätä kehitystä vauhditti Ukrainan sota, tunneli valon päässä.

Lähde:

Robert Freeman: Ukraine: The tunnel at the end of the light. February 28. –
Consortium News. Volume 28. Number 61 – Friday, March 3, 2023.

+++

Vastaa