Rakas Sanna, sinä olet erehtynyt!

Sinä olet tullut nähdyksi ja kuulluksi ja sinun merkityksesi on tunnustettu laajalti niin Suomessa kuin maailmalla. Olet saanut lohtua siihen nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kaipuuseen, jota me kaikki tunnemme. Siihen, joka on jäänyt meihin ensimmäisen ihmissuhteemme keskeydyttyä tai jäätyä muuten vajaaksi.

Me kurotimme kohti äitimme silmiä, tissiä ja syliä tunteaksemme itsemme ehjäksi ja kokonaiseksi, hyväksytyksi ja kannatelluksi. Mutta äidit elävät itsekin kaipauksessa, he eivät ole pystyneet rakastamaan meitä täysin ja eheästi. Siksi me molemmat – sinä ja minä – jäimme odottamaan rakkauden täyteyttä rakastetuiltamme, puolisoiltamme ja maailmaltamme. Me jäimme suureen ikävään.

Sanna hyvä, oletko varma, että maailman sinulle tarjoama hyväksyminen on rakkaudellista? Oletko varma, että sinut todella nähdään ja että sinun sanojasi kuullaan merkityksellisinä ja tärkeinä? Ettei vaan olisi käynyt niin, että sinun itsekin tunnustamaasi juurettomuuttasi ja rakkauden kaipuutasi käytetään ja sinut hyväksytään vain silloin, kun teet niin kuin hyväksyjäsi ja hallitsijasi tahtovat?

Ovatko kaikki sanasi ja tunteesi todella sinun omia rehellisiä tuntojasi, vai toimitko edelleen kuin lapsi, joka mukautuu vanhempiensa toiveisiin ja vaikka mielivaltaan ajatellen saavansa joskus sen rakkauden, jota hän sydämessään kaipaa?

Sanna, minusta näyttää siltä, että sinä olet hyväksikäytön uhri. Sisäisen lapsesi rakkauden kaipuu on johdattanut sinut rakkaudettoman ja pelkoon perustuvan vallankäytön syövereihin. Sinua on houkutettu suurella vallalla. Sinulle on lupailtu jo korkeaa asemaa EU:n ytimessä. Se on varmaan houkuttava suojapaikka kaiken sen tuhon jälkeen, johon olet hyväksikäyttäjiesi tahtoa noudattaen vienyt maasi ja kansasi.

Sanna, etkö todellakaan näe mitä tapahtuu? Sinä olet kuin Suomi-neito, jota kuljetetaan kohti uhrialttaria. Valta joka suomalaisilla oli omaan elämäänsä, talouteensa ja politiikkaansa, onkin valumassa rajojemme ulkopuolelle. Miten vaikuttava asema sinulla on ollutkaan tuon köyhdyttämis- ja orjuuttamisprosessin keskiössä.

Sanna hyvä, et ole syypää kaikkeen mitä maassamme tapahtuu, mutta olet rakkauden kaipuussasi alistunut hyväksikäytön keulakuvaksi ja agentiksi. Tiedät varmaan, että CIA rahoitti ja varmaan ohjeistikin puoluettasi vastavetona Neuvostoliiton sodanjälkeiselle vallalle Euroopassa. SDP oli osa USA:n Euroopan laajuista pyrkimystä pitää kommunismin aatteet loitolla luomalla oma sosiaalidemokraattinen ja hallittu versio sosialismista.

SDP oli mukana suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan luomisessa ja rakentamisessa niin kauan kuin Neuvostoliiton paine teki sen tarpeelliseksi. Mutta NL:n kaaduttua 90-luvun alussa niin SDP kuin muutkin puolueet ovat lähteneet hyvinvoivan yhteiskunnan myymis- ja purkulinjalle, jonka eteen sinä, Sanna, olet viime vuosina työskennellyt.

Sinä olet tehnyt kovasti työtä myydäksesi ja uhrataksesi itsesi ja maasi maailman valtarakenteita hallitseville nimettömille ja tunteettomille raharuhtinaille, jotka käyttävät valtaansa USA:n, CIA:n, YK:n, WEF:n ja muiden enemmän tai vähemmän salaisten organisaatioiden kautta.

Rakas Sanna, sinä olet erehtynyt!

1 kommentti julkaisuun “Rakas Sanna, sinä olet erehtynyt!

  1. Hyvä kirjoitus Sannasta ja pitää varmaan paikkansa.
    Jossain vaiheessa on varmaan joutunut taistelemaan omatuntonsa kanssa.
    En usko, että alun perin ajatukset ovat olleet sellaisia, kuin tänä päivänä.
    Toivottavasti ei Sannalle käy samoin, kuin Juha Vainion laulussa ”Helsingin herrat” kävi Lyylille.

Vastaa