Kömpelöön ja hitaaseen Natoon ei luoteta – Yhdysvallat muodostaa uuden sotilasliiton pohjoismaiden kanssa – Itämeren ympärille muodostuu USA-johtoinen asevoimien rengas

Yhdysvallat on solmimassa Suomen, Ruotsin ja Tanskan kanssa sotilaalliset sopimukset, joilla se saa laajat oikeudet omille asevoimilleen käyttää näiden maiden puolustusvoimien rakenteita ja maa-alueita. Norjan kanssa tällainen ”Defence Cooperation Agreement” on jo tehty. Naapuriseuran Sanomien lähteiden mukaan sen arvellaan olevan pohja muille vastaaville sopimuksille.

Norja on tehnyt Yhdysvaltain kanssa kahdenvälisen puolustussopimuksen, jossa se luovuttaa USA:lle oikeuden käyttää neljää sen asevoimille luovutettavaa aluetta. Suomi, Ruotsi ja Tanska neuvottelevat vastaavasta sopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Norjan tekemän sopimuksen arvioidaan olevan pohja, jonka mukaan nämä sopimukset laaditaan.

Viro, Latvia ja Liettua ovat jo Naton jäseniä. Yhdysvaltain kanssa tehtävät uudet sopimukset merkitsevät USA-johtoisen sotilaallisen renkaan muodostumista Itämeren ympärille.

Suomessa uutisoitiin jo syksyllä 2022, että tekeillä on uusi ”isäntämaasopimus”, mutta ei Naton vaan Yhdysvaltain kanssa. Neuvotteluja käytiin jo kuukausia ennen Suomen tekemää päätöstä hakea Naton jäsenyyttä.

Kysymys ei ollut varautumisesta Nato-prosessin pitkittymiseen, koska tuossa vaiheessa pidettiin varmana, että Suomen jäsenyys tullaan ratifioimaan nopeasti. Sen sijaan uudella sopimuksella
pyritään parantamaan todellisia sotilaallisia valmiuksia, koska kömpelön ja hitaan Naton kykyihin ei luoteta.

Ruotsi on neuvotellut USA:n kanssa luovutettavista alueista. Naapuriseuran Sanomien saamien tietojen mukaan niitä olisivat Tukholman ja Göteborgin lähiseudut, osa Gotlantia ja Karlstad.
Jotkut Norjan neljästä alueesta on sovittu yhteiseen käyttöön joidenkin ollessa vain Yhdysvaltain hallinnassa. Samaa kaavaillaan Ruotsiin.

Tammikuussa 2023 järjestettiin Ruotsin Sälenissä turvallisuuskokous, jossa käsiteltiin ”tukikohtaa muistuttavien” olojen järjestämisestä Yhdysvaltain joukoille. Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sanoi tilaisuudessa, että neuvoteltava ”Defence Cooperation Agreement” toisi sotatilanteessa amerikkalaiset asevoimat Ruotsin tueksi nopeammin kuin byrokraattinen Nato. Nopeaa toimintaa varten voidaan esimerkiksi varastoida maahan ennakolta raskasta aseistusta.

Ministeri Jonsonin mielestä kyse ei kuitenkaan olisi vielä varsinaisista tukikohdista vaan saman tyyppisestä Yhdysvaltain joukkojen ”rotaatiosta”, joka on jo toteutettu Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Norjan mallin mukaan myös muiden pohjoismaiden kanssa tehtävät sopimukset tarkoittaisivat sitä, että niiden alueilla olevat amerikkalaiset joukot olisivat selkeästi vain Yhdysvaltain komennossa eikä ”isäntämaalla” olisi niihin päätösvaltaa.

Sälenin kokouksessa Ruotsin aikaisempi puolustusministeri Peter Hultqvist antoi tukensa sopimukselle ja kertoi, että keskustelut siitä oli aloitettu Yhdysvaltain kanssa jo edellisen sosialidemokraattisen hallituksen aikana.

Suomi ja Ruotsi solmivat Naton kanssa ”aiesopimuksen” vuonna 2014. Ruotsissa sopimus tuotiin parlamentin käsittelyyn ja hyväksyttiin sen jälkeen, kun siihen oli tehty rajoituksia. Suomessa näin ei menetelty. Sopimusta ei tuotu eduskunnan käsittelyyn silloisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan lupauksesta huolimatta eikä siihen liitetty varaumia esimerkiksi ydinaseiden maahantuontiin tai tukikohtien rakentamisen suhteen.

Allekirjoittamisesta päätti eduskunnan sijasta TP+UTVA (presidentin ja keskeisten ministerien muodostama ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta). Päätös tehtiin eduskunnan kesäloman aikana. Sen allekirjoitti tuolloinen puolustusvoimain komentaja.


Naapuriseuran Sanomat seuraa asiaa ja täydentää tätä artikkelia sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan.

8 kommenttia julkaisuun “Kömpelöön ja hitaaseen Natoon ei luoteta – Yhdysvallat muodostaa uuden sotilasliiton pohjoismaiden kanssa – Itämeren ympärille muodostuu USA-johtoinen asevoimien rengas

 1. Vaikuttaa siltä, että ns Tukholman profetia jossa Venäjä valtaa Suomesta kaakkoiskulmasta viistosti Tornioon Suomen pohjois ja itäpuolen ja osan Ruotsin pohjoiskärkeä ja pohjois Norjan toteutuu jos Suomi ja Ruotsi moiseen soppariin suostuvat ja se eräiden arvioiden mukaan tapahtunee helmikuussa 2026.

 2. Kuten jo fb-ryhmässä kommentoin, nyt ymmärrän hra Paavo Lipposen ulostulon, Huusissa keltaisessa ja Ylen sivuilla punaisessa kravatissa (kuvasta päätellen hätäisesti kaulalle kietaistuna kuvausta varten):
  ”– Vastuu positiivisesta tuloksesta on Naton suurimmalla jäsenellä Yhdysvalloilla. On turhaa jatkaa ratifiointitanssia Turkin kanssa.
  Lipposen mukaan Suomen pitäisi viestittää Yhdysvalloille, että nyt on aika lopettaa leikki. Suomen ja Ruotsin jättäminen Naton ulkopuolelle olisi suuri tappio Natolle.
  – Kuinka Nato kuvittelee pystyvänsä puolustamaan Baltian maita sodassa ilman Suomea ja Ruotsia? Lipponen kirjoittaa.” (Yle 7.2.23)
  Turkissa tykätään isosti heidän ulkopolitiikkansa määrittelystä ”ratifiointitanssiksi”. Saattaa ärsyttää enemmän kuin pienet tulipalot. Mutta ehkä lippostelu kertoo siitä, että hra Lipponen ei halua natoa kotiovelleen.
  Enemmän ihmettelin viittausta sotaan Baltiassa, josta en vielä ollut kuullut.
  Suomi on sotakoirien raadeltavana. Punaiset vaatekappaleet saavat uusia merkityksiä ja suomalaisten enemmistö, pienituloiset ja ne, jotka eivät ole äänestäneet, tarvitsevat uuden puolueen.

 3. Moni varmaan ajattelee, että tämä tuo lisää turvaa Suomelle. Itse näen tämän touhun olevan määrätietoista valmistautumista sotaan. Yhdysvallat, Eurooppa ja Suomi valmistautuvat. Yhdysvallat kai ennen kaikkea valmistautuu olemaan jonkinlaisena liikkeellepanevana voimana, joka istuu tuleen muiden housuilla. Suomi on tässä housuroolissa hyvin keskeisessä asemassa sijaintinsa ja innokkuutensa takia. Tämä kehitys näyttää olevan vääjäämätön. Voimme vain kauhuissamne sivusta katsella, kuinka tapahtumat vyöryvät eteenpäin, mutta mitään emme voi tehdä estääksemme sitä. Voimme toki kirjoitella, mutta kirjoittelumme ei näy suurimmalle osalle kansasta, joka lammaslauman tavoin kulkee valtavirran mukana määkien sitä totuutta, jota sille syötetään. Suumme on tukittu. Emne onneksi joudu kirjoittelustamme vankilaan, eikä meitä ammuta, mutta vaikka meitä on aika paljon, äänemme kaikuu kuuroille korville. Olo on jokseenkin voimaton.

 4. Tuota olen nyt päivän miettinyt ja tullut siihen tulokseen että paperit jotka Putin pisti liikenteeseen joulukuussa -21, jotka siis koskevat Venäjän turvallisuudentarpeita, vrt 1939, pätevät edelleen, ja ne otetaan uudestaan puheeksi luultavimmin jahka Ukrainan suhteen pöly on laskeutunut. Missään tapauksessa niitä papereita ei Venäjä unohda. Eikä siinä tämmöiset liitot merkitse mitään.

 5. USA:lla on yli 700 tukikohtaa ympäri maailmaa, joilla se tukee maailmanvaltaansa. Nyt USA haluaa sotaa Venäjää vastaan ja Suomi olisi mitä tärkein, koska sillä on pitkä raja Venäjää vastaan. Pelkkä Nato-jäsenyys ei siis riitä, vaan tarvitaan kahdenkeskinen sopimus Suomen tukikohdista. Suomen USA-myönteinen hallitus ja presidentti tietenkin hyväksyvät tämän. Eli mahdollisen sodan syttyessä olisimme Venäjän ensi iskun kohteena. USA on toisen maailmansodan jälkeen tapattanut lähes 30 miljoonaa ihmistä sodillaan ja nyt olisi Suomen toimittava sijaissotijana Ukrainan tapaan. Tällaiseen hulluuteen Suomen poliittinen johto on liittymässä eikä kansan tahtoa kuunnella. Kansa ei halua sotaa ja siksi poliittinen johto on vaihdettava. Nyt on Suomen historian tärkeimmät eduskuntavaalit.

Vastaa